1226 r.: Sprowadzenie Krzyżaków do Polski

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Zakon krzyżacki został sprowadzony do Polski przez księcia Konrada mazowieckiego do osiedlenia się i pomocy w walce z pogańskimi plemionami Prusów, które zagrażały północnemu Mazowszu. W wyniku porozumienia z Konradem Mazowieckim, jeszcze przed przybyciem do Polski, Krzyżacy otrzymali od cesarza Fryderyka II przywilej, wystawiony w Rimini w 1226 roku, który gwarantował im status państwowy na podbitych terenach.

W 1228 roku Krzyżacy otrzymali w dzierżawę ziemię chełmińską. Zakon na podstawie sfałszowanego dokumentu Konrada, który nadawał im ziemię chełmińską w w wieczyste posiadanie otrzymał w 1234 roku bullę papieża Grzegorza IX uznającą pełnię władzy Krzyżaków w tym rejonie. Korzystając z poparcia cesarstwa, papiestwa i własnej siły militarnej przystąpili do budowy państwa zakonnego. W Polsce nie dostrzeżono niebezpieczeństwa i chętnie udzielano im pomocy.

Dodaj komentarz