1343 r.: Pokój w Kaliszu

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Traktat zawarty między Zakonem krzyżackim a Polską 8 lipca 1343 w Kaliszu. Na mocy traktatu Kazimierz Wielki w zamian za zrzeczenie się praw do ziemi chełmińskiej, michałowskiej i Pomorza Gdańskiego odzyskał od zakonu krzyżackiego Kujawy i ziemię dobrzyńską. Kazimierz Wielki nie nadawał Krzyżakom Pomorza, zrzekał się jedynie tych ziem, była to darowizna króla dla Zakonu. Postanowiono też, że król Polski staje się dobroczyńcą i patronem zakonu, który został zobowiązany do pomocy wojskowej i honorowych danin w pieniądzach i w naturze. W wypadku podjęcia przez Zakon walki przeciw Polsce, tracił on teoretycznie prawa do otrzymanych darowizn.

Zobacz więcej: Pokój w Kaliszu.

Dodaj komentarz