1385 r.: Unia w Krewie

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Podpisana 14 sierpnia 1385 roku w Krewie unia rozpoczynała związek Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Główną przyczyną zawarcia unii było zagrożenie ze strony Zakonu Krzyżackiego. Książę Litwy Władysław Jagiełło został królem Polski poprzez małżeństwo z Jadwigą Andegaweńską łącząc unią dwa państwa. Rok później został ochrzczony jako Władysław Jagiełło i koronowany. Unia krewska wygasła wraz z bezdzietną śmiercią Jadwigi w 1399 roku jednak zapoczątkowała ona ścisłą współpracę Polski i Litwy aż do unii lubelskiej i powstania Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Zobacz więcej: Unia w Krewie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *