1629 r.: Pokój w Altmarku

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Podpisany 26 września 1629 roku w Altmarku (dzisiaj Stary Targ) sześcioletni rozejm pomiędzy Szwecją a Rzecząpospolitą. Postanowienia rozejmu były korzystne dla Szwecji, zatrzymali między innymi Inflanty na północ od Dźwiny wraz z Rygą oraz wszystkie porty pruskie: Tolkmicko, Elbląg, Braniewo, Piławę i Kłajpedę. Polska utrzymała kontrolę nad Gdańskiem, Królewcem i Puckiem. W 1635 postanowienia rozejmu w Altmarku zmodyfikowano, podpisując korzystniejszy dla Polski rozejm w Sztumskiej Wsi.

Zobacz więcej: Pokój w Altmarku.

Dodaj komentarz