1944 r.: Powstanie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

21 lipca 1944 roku z inicjatywy Stalina powstał marionetkowy tymczasowy organ władzy wykonawczej w Polsce, czyli Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. PKWN został powołany w Moskwie, zdominowany był przez komunistów polskich i funkcjonował do 31 grudnia 1944 roku pod polityczną kontrolą Józefa Stalina. 22 lipca 1944 roku upubliczniono manifest PKWN, który stwierdzał, że jedynym legalnym źródłem władzy w Polsce jest Krajowa Rada Narodowa. Rząd emigracyjny w Londynie określono jako „władzę samozwańczą, władzę nielegalną” a konstytucję z 1935 roku „bezprawną”.

Zobacz więcej: Powstanie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego.

Dodaj komentarz