1989 r.: Powstanie III RP

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Powołanie pierwszego niekomunistycznego premiera, reformy dążące do zmiany ustrojowej możemy przyjąć za początek III RP. Przegłosowanie przez tzw. Sejm kontraktowy przywrócenia nazwy państwa polskiego Rzeczpospolita Polska i godła w postaci orła w koronie, które obowiązuje od 1 stycznia 1990, zapoczątkowało symbolicznie powstanie tak zwanej III Rzeczypospolitej. Oficjalnie określenie to zostało użyte w preambule do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przyjętej w 1997 roku.

Zobacz więcej: Powstanie III RP.

Dodaj komentarz