1989 r.: Powstanie III RP

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Stale pogarszająca się sytuacja gospodarcza Polski, połączona z brakiem perspektyw realnej poprawy, doprowadziła do pogłębienia się kryzysu. Przyparty do muru rząd po nieudanej próbie wzmocnienia swojej pozycji poprzez referendum z roku 1987, zmuszony był podnieść ceny o 40%, co wywołało masowe strajki. Doszło do obrad Okrągłego Stołu i rozmów w Magdalence, w wyniku których część z opozycji solidarnościowej dogadała się z komunistami, dzieląc się władzą.

Przeprowadzono częściowo wolne wybory (wybory czerwcowe), w wyniku których powołano tzw. pierwszy niekomunistyczny rząd w Polsce i  przeprowadzono reformy dążące do zmiany ustrojowej, co możemy przyjąć za początek III RP. Przegłosowanie przez tzw. Sejm kontraktowy przywrócenia nazwy państwa polskiego Rzeczpospolita Polska i godła w postaci orła w koronie, które obowiązuje od 1 stycznia 1990, zapoczątkowało symbolicznie powstanie tak zwanej III Rzeczypospolitej. Oficjalnie określenie to zostało użyte w preambule do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przyjętej w 1997 roku.

Dodaj komentarz