Danuta Szyksznian-Ossowska – „281 dni w szponach NKWD” (2014)

Danuta Szyksznian-Ossowska - "281 dni w szponach NKWD"„281 dni w szponach NKWD” to wzruszający zapis młodzieńczych wspomnień wilnianki, którą wojna zastaje w wieku 14 lat. Od samego początku wojny działa w konspiracji. W wieku 19 lat bierze udział w operacji Ostra Brama. Aresztowana w Wigilię Bożego Narodzenia 1944 roku, przechodzi ciężkie śledztwo w NKWD, osadzona potem w celi więzienia na Łukiszkach. W marcu 1945 roku wywieziona do łagru w Jełszance k. Saratowa

Wspomnienia Danuty Janiczakówny-Szyksznian to wstrząsająca historia męczeństwa dziewiętnastoletniej Polki z Wilna, skazanej przez stalinowskie władze za udział w AK na niewyobrażalne represje. Przeżyła całą gehennę katorgi w sowieckich więzieniach i syberyjskim łagrze. Autorka pisze nie tylko o swojej tragedii, ale także opowiada o losach współtowarzyszek niedoli. Pisze o okrucieństwie oprawców, ale nie zapomina też o odruchach człowieczeństwa ze strony niektórych strażników. Pomimo dużego dystansu czasu, zadziwia doskonałą pamięcią szczegółów i faktów. Stworzyła jeszcze jeden cenny dokument historyczny, wzbogacający naszą wiedzę o represjach stalinowskich, jakie stosowano przeciwko ludności polskiej Wilna, Wileńszczyzny, jak i pozostałych ziem wschodnich, należących przed II wojną Światową do Polski.

Ilość stron: 192

Data wydania: 2014

Wydawnictwo: ProPatria

Kup książkę: http://allegro.pl/listing/listing.php?string=ossowska+281+dni+w+szponach+nkwd