Leszek Żebrowski – „Brygada Świętokrzyska NSZ w fotografiach i dokumentach” (2014)

Leszek Żebrowski - "Brygada Świętokrzyska NSZ w fotografiach i dokumentach"Brygada Świętokrzyska NSZ działająca na Kielecczyźnie toczyła walki z niemieckimi siłami okupacyjnymi oraz z grupami komunistycznymi, które uważała za okupantów i forpocztę NKWD na ziemiach polskich. W styczniu 1945 roku, gdy ruszył front wschodni, Brygada rozpoczęła marsz na zachód, wykorzystując chaos na zapleczu frontu. Od kilkudziesięciu lat trwają kontrowersje dotyczące walki oraz jej przemarszu na zachód. Z okazji 70. rocznicy powołania Brygady Świętokrzyskiej przypadającej w tym roku został wydany album, złożony z fotografii i często nieznanych dokumentów. Ma to pozwolić przybliżyć jej dzieje i wyrobić sobie samodzielny sąd na jej temat.

Brygada Świętokrzyska NSZ była jedną z największych formacji partyzanckich działających na ziemiach polskich w latach 1944-1945. Jej żołnierze walczyli równocześnie z okupantem niemieckim i podziemiem komunistycznym – awangardą nowej, sowieckiej okupacji. Dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności, a także mądrej i umiejętnej dyplomacji dowódców, całej jednostce udało się przedostać na Zachód, unikając rozbicia zarówno ze strony Niemców, jak i Armii Czerwonej. Brygada była jedynym oddziałem polskiego podziemia niepodległościowego, który połączył się z wojskami zachodnich aliantów i współdziałał z nimi taktycznie w walce przeciwko Wehrmachtowi i Waffen-SS w ostatnich dniach wojny. Warto poznać historię Brygady Świętokrzyskiej, gdyż była ona jednym z niewielu chwalebnych i zwycięskich epizodów udziału Polaków w II wojnie światowej.

Ilość stron: 170

Data wydania: 2014

Wydawca: Capital S.C.

Kup książkę: http://allegro.pl/listing/listing.php?string=zebrowski+brygada+swietokrzyska