„Pamiętniki żołnierzy baonu Zośka” (1970)

Pamiętniki żołnierzy baonu Zośka„Pamiętniki żołnierzy baonu Zośka” pierwszy raz ukazały się w 1957 roku. Akcja zbierania wspomnień została zainicjowana już w 1945 roku. Jej głównym animatorem był Jan Rodowicz ps. „Anoda”, kierownik Biura Archiwum Baonu „Zośka”. Został aresztowany w 1948 roku i zginął tragicznie w niewyjaśnionych okolicznościach w gmachu MBP, ale archiwum tylko częściowo wpadło w ręce UB. Wyboru i redakcji tekstów do pierwszego wydania dokonał Tadeusz Sumiński, widział  pamiętniki jako dzieło literackie, nie zaś opracowanie historyczne. Niemniej jednak ich dokumentalna wartość nie podlega kwestii.

Niewątpliwym walorem pamiętników żołnierzy Batalionu Zośka jest to, że w znakomitej części powstawały wkrótce po wojnie. Nie uległy zatem deformacjom, jakie często się zdarzają z powodu zacierania się pamięci, włączania we własną relację późniejszej wiedzy, a także mitologizacji.

Data wydania: 1970 rok

Ilość stron: 588

Wydawnictwo: Nasza Księgarnia

Kup książkę: http://allegro.pl/listing/listing.php?string=pamietniki+zolnierzy+baonu+zoska