ABN Amro

ABN Amro – bankowe konsorcjum składające się z Royal Bank of Scotland Group, Santander Group i Fortis. Powstał w 1991 roku w Holandii, jego akcje notowane są na giełdach Euronext i Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Był doradcą strategicznym przy prywatyzacji PZU. W 2006 roku minister Skarbu Państwa zarzucił bankowi ABN Amro nierzetelne wykonanie usługi doradczej podczas prywatyzacji PZU ze względu na powiązanie kapitałowe ABN Amro z Eureko i konflikt interesów w osobie Marka Belki, który był doradcą ABN Amro oraz członkiem rady nadzorczej BIG Banku Gdańskiego. Był to jeden z wątków tzw. afery przy prywatyzacji PZU.

« Powrót do Leksykonu