Kamela-Sowińska Aldona

Aldona Kamela-Sowińska – ur. 20 sierpnia 1950 r. w Warszawie, polska ekonomistka, polityk, w 2001 roku minister Skarbu Państwa. W 1998 roku objęła stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, a w 2000 roku została sekretarzem stanu w tym resorcie. Od 28 lutego 2001 do 19 października 2001 roku sprawowała urząd ministra skarbu państwa w rządzie Jerzego Buzka. W 2001 roku podpisała z holenderskim konsorcjum Eureko aneks do umowy prywatyzacyjnej PZU, która nie została zrealizowana. Stało się to przyczyną tzw. afery przy prywatyzacji PZU. Doprowadziła do dymisji prezesów zarządu PZU Życie S.A. Grzegorza Wieczerzaka i Totalizatora Sportowego Władysława Jamrożego.

« Powrót do Leksykonu