Rapacki Adam

Adam Rapacki – ur. 10 grudnia 1959 r. w Skierniewicach, polski generał policji, nadinspektor, od 2007 do 2011 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w latach 2011-2012 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Zajmował się problematyką przestępczości zorganizowanej, gospodarczej i narkotykowej, m.in. w latach 1996–1997 był dyrektorem Biura do Walki z Przestępczością Zorganizowaną Komendy Głównej Policji, a w latach 1997–1999 organizatorem i pierwszym dyrektorem Biura do spraw Narkotyków Komendy Głównej Policji, na bazie którego utworzono CBŚ. W 2013 roku został członkiem zarządu Stowarzyszenia im. Generała Sławomira Petelickiego, upamiętniającego gen. Sławomira Petelickiego.

« Powrót do Leksykonu