Adiutant

Adiutant – żołnierz zawodowy przy dowódcach wyższych szczebli. Wykonuje ogólne prace kancelaryjno-biurowe i organizacyjne zapewniające rytmiczność działalności służbowej. Dawniej pełnili funkcje oficerów przybocznych .

« Powrót do Leksykonu