Afera trójkąta Buchacza

Afera trójkąta Buchacza – afera, w której na skutek działań związanych z PSL ministrów w rządach Waldemara Pawlaka, Józefa Oleksego i Włodzimierza Cimoszewicza Skarb Państwa utracił kontrolę nad majątkiem, którego wartość szacuje się, według wyceny z różnych lat na 500-800 mln zł. Afera wzięła nazwę od nazwiska ministra Jacka Buchacza z PSL, który na skutek skomplikowanych przekształceń własnościowych doprowadził do tego, że powoływane przez państwo spółki, takie jak Polski Fundusz Gwarancyjny, Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna oraz Chemia Polska, i które zasilane były przede wszystkim należącymi do Skarbu Państwa akcjami przedsiębiorstw, obejmowały nawzajem swoje akcje.

Zobacz więcej: afera trójkąta Buchacza.

« Powrót do Leksykonu