Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku – niepaństwowa szkoła wyższa.

Została utworzona w 1994 roku jako Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra GieysztoraUczelnia posiada prawo do nadawania tytułu licencjata i magistra, a od 2001 roku do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. W 2002 roku uprawnienia doktorskie otrzymał Wydział Nauk Politycznych. Dzięki możliwości nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uczelnia otrzymała w 2006 roku nazwę Akademii Humanistycznej. Prowadzi studia na kierunkach: Administracja, Archeologia, Filologia polska, Kulturoznawstwo, Historia, Pedagogika, Politologia, Socjologia, Stosunki międzynarodowe, Turystyka i rekreacja.

« Powrót do Leksykonu