Niemcy

Niemcy – państwo federacyjne w Środkowej i Wschodniej Europie.

Graniczy na północy z Danią, na wschodzie z Polską i Czechami, na południu z Austrią i Szwajcarią, na zachodzie z Francją, Luksemburgiem, Belgią i Holandią. Posiada przeszło 80 milionów mieszkańców i jest najludniejszym krajem Unii Europejskiej. Jest to czołowe pod względem gospodarczym i politycznym państwo Europy.

Historię Niemiec można podzielić na następujące okresy: Germanie (okres plemienny), Święte Cesarstwo Rzymskie (800-961), Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego – I Rzesza Niemiecka (962-1806),  II Rzesza Niemiecka (1871-1918), Republika Weimarska (1918-1933), III Rzesza (1933-1945), okres podziału Niemiec na RFN i NRD (1945-1990), zjednoczone Niemcy (od 1990 roku).

Dominującą religią w Niemczech jest Chrześcijaństwo (>50%). Drugim największym wyznaniem jest Islam (6%) i liczba muzułmanów szybko wzrasta.

« Powrót do Leksykonu