Akcja pod Arsenałem

Akcja pod Arsenałem – akcja zbrojna Grup Szturmowych Szarych Szeregów o kryptonimie „Meksyk II” przeprowadzona 26 marca 1943 roku w Warszawie, w pobliżu Arsenału u zbiegu ulic: Bielańskiej, Długiej i Nalewek. W jej wyniku uwolniono harcmistrza Jana Bytnara ps. „Rudy” oraz 20 innych więźniów przewożonych po przesłuchaniach z siedziby Gestapo w alei Szucha do więzienia męskiego Pawiak. Operacją dowodził Stanisław Broniewski ps.”Orsza”.

Zobacz więcej: akcja pod Arsenałem.

« Powrót do Leksykonu