Akcja Saybusch

Akcja Saybusch (pol. Akcja Żywiec) – była to dokonana przez niemieckie wojska i hitlerowską policję akcja polegająca na wysiedleniu między 20 września i 12 listopada 1940 roku ponad 22 tys. mieszkańców powiatu żywieckiego. Osoby te miały być wysiedlona na tereny Generalnego Gubernatorstwa.

W wyniku tej akcji do 12 listopada 1940 roku do Generalnego Gubernatorstwa wysiedlono ponad 17 tys. osób pochodzących głównie z ludności wiejskiej oraz miejskiej na terenie samego miasta Żywiec, jak i jego powiatu. W miejsce wysiedlonych mieszkańców ściągnięto na ten teren 600 rodzin galicyjskich górników niemieckich.

Zobacz więcej: Akcja Saybusch

« Powrót do Leksykonu