Akcja T4

Akcja T4 – była to nazwa programu realizowanego w nazistowskich Niemczech w latach 1939-1944, który polegał na fizycznej „eliminacji życia niewartego życia”. W ramach tej akcji dokonywano mordów na osobach chorych psychicznie, inwalidach, osobach z wrodzonymi wadami rozwojowymi i tymi, którzy przebywali w zakładach opieki ponad pięć lat.

Od kwietnia 1941 roku program rozszerzono o Akcję 14f13 – mordowano wówczas podobne kategorie osób, ale pochodzące z niemieckich obozów koncentracyjnych znajdujących się na terenach państw podbitych przez III Rzeszę. Według zgromadzonych danych zakłada się, że w wyniku Akcji T4 wymordowano ponad 200 tys. upośledzonych bądź niepełnosprawnych ludzi.

Zobacz więcej: Akcja T4

« Powrót do Leksykonu