Akcja Taśma

Akcja Taśma – jedna z większych operacji bojowych Kedywu Armii Krajowej w czasie II wojny światowej. Akcja Taśma polegała na przygotowaniu szeregu akcji zbrojnych wymierzonych w niemieckie posterunki graniczne znajdujące się pomiędzy Generalnym Gubernatorstwem a terytorium Polski włączonym do Rzeszy. Akcję poleciło Kedywowi dowództwo AK. Do lutego 1944 roku zniesiono trzynaście posterunków niemieckich przy niewielkich stratach własnych strony polskiej. Niestety w ataku na strażnicę Grenzschutzpolizei w Sieczychach koło Wyszkowa, w nocy z 20 na 21 sierpnia, poległ Tadeusz Zawadzki ps. „Zośka”.

« Powrót do Leksykonu