Akcja Wisła

Historia PolskiAkcja Wisła – akcja militarna o charakterze międzynarodowym, wymierzona w struktury UPA i OUN oraz przesiedleńcza. Dokonana w celu usunięcia wybranych grup ludnościowych, m.in. Ukraińców, Bojków, Dolinian i Łemków, jak również rodzin mieszanych polsko-ukraińskich, głównie z terenów Polski południowo-wschodniej na ziemie odzyskane, która miała miejsce w dwa lata po zakończeniu II wojny światowej. Przeprowadzona została przez formacje wojskowe PRL, oddziały MBPKBW i MO, jak i jej agendy cywilne np. Państwowy Urząd Repatriacyjny.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *