Konferencja poczdamska

Historia PolskiKonferencja poczdamska – odbyła się w dniach 17 lipca 1945 – 2 sierpnia 1945 roku w Poczdamie w pałacu Cecilienhof. W spotkaniu wzięli udział przywódca Związku Sowieckiego Józef Stalin oraz prezydent USA Harry Truman, który zastąpił zmarłego w kwietniu Franklina Delano Roosevelta. Trzecim uczestnikiem konferencji był premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill, którego zastąpił od 28 lipca nowy premier tego państwa, Clement Attlee. Celem konferencji było ustalenie: trybu likwidacji skutków II wojny światowej, losów Niemiec, opracowanie traktatów pokojowych i zasad organizacji powojennego świata.

Głównymi postanowieniami konferencji były: demilitaryzacja, denazyfikacja, demokratyzacja, decentralizacja oraz dekartelizacja Niemiec, odszkodowania dla państw poszkodowanych, wypłacane przez Niemcy, 15% reparacji wojennych przyznanych ZSRS miała otrzymać Polska, dokonanie przesiedleń ludności niemieckiej z terenów Czechosłowacji, Polski i z Węgier. Ustalono też ukaranie zbrodniarzy hitlerowskich, a także przyjęto sowiecki program w kwestiach wschodniej granicy Niemiec.

« Powrót do Leksykonu