Ford Aleksander

Aleksander Ford – właściwie Mosze Lifszyc, ur. 24 listopada 1908 roku w Kijowie i zmarły 4 kwietnia 1980 roku w Naples, polski reżyser żydowskiego pochodzenia, scenarzysta i członek PZPR. W latach 1948-68 Ford wykładał w łódzkiej filmówce, gdzie jego uczniami byli m.in. Roman Polański i Andrzej Wajda, od 1954 do 1956 był także dziekanem wydziału reżyserii filmówki w Łodzi. W czasie II wojny światowej kręcił filmy szkoleniowe i instruktażowe dla Armii Czerwonej.

W 1945 roku został dyrektorem Filmu Polskiego, najbardziej jego znany film to Krzyżacy, z 1960 roku. Aleksander Ford był szarą eminencją polskiego filmu w okresie powojennym, uznawany za utalentowanego ale także zaborczego i ciężkiego we współpracy reżysera. W wyniku wydarzeń marcowych z 1968 roku Forda pozbawiono prawa do pełnienia jakichkolwiek funkcji w kinematografii PRL. Wyemigrował z Polski do Izraela, potem do RFN i Danii, a finalnie do Stanów Zjednoczonych, gdzie 4 kwietnia 1980 roku popełnił samobójstwo poprzez powieszenie się w jednym z moteli.

« Powrót do Leksykonu