Warecki Aleksander

Aleksander Warecki (Warenhaupt) – ur. w 1915 r. w Wiedniu, zm. w 1986 r. w Warszawie, krwawy stalinowski sędzia wojskowy. Był członkiem Związku Niezależnego Młodzieży Socjalistycznej, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1937 roku. W 1940 roku wywieziony w głąb ZSRS, gdzie pracował fizycznie. Został zmobilizowany do służby w LWP w 1943 roku, w latach 1944-1945 był członkiem Polowego Sądu 4. Dywizji Piechoty. Kierował sądami wojskowymi w Katowicach i Wrocławiu. W latach 1948-1952 był szefem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie.

14 października 1950 roku skazał na śmierć członków IV Zarządu Głównego WiN: Łukasza Cieplińskiego, Adama Lazarowicza, Mieczysława Kawalca, Józefa Rzepkę, Franciszka Błażeja, Józefa Batorego i Karola Chmiela. W raporcie komisji Mazura napisano: „odznaczał się bezwzględnością w wykonywaniu wszelkich niepraworządnych wytycznych w Najwyższym Sądzie Wojskowym, zaś na stanowisku szefa Oddziału Inspekcji wywierał ujemny wpływ na orzecznictwo sądowe. W 1956 roku przeniesiony do rezerwy. Był adwokatem w Warszawie.

« Powrót do Leksykonu