Ameljańczyk Andrzej

Andrzej Ameljańczyk – ur. 5 sierpnia 1949 r. w Sokółce, generał dywizji Wojska Polskiego, profesor. Do 2003 roku pełnił służbę w Wojskowej Akademii Technicznej, od 1995 do 2003 roku był komendantem tej uczelni. W tym czasie dochodziło na WAT do ogromnych nadużyć finansowych przy współpracy z Fundacją Pro Civili. W kwietniu 2003 roku został wyznaczony na stanowisko szefa Logistyki Wojsk Lądowych. 2 maja 2005 roku został dyrektorem Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON w Warszawie. W lutym 2008 roku został przeniesiony do rezerwy. Od 2008 roku pracuje w Wojskowej Akademii Technicznej na stanowisku dyrektora Instytutu Systemów Informatycznych Wydziału Cybernetyki.

« Powrót do Leksykonu