Łada Janusz

Janusz Łada – były zastępca zastępca komendanta WAT do spraw ekonomiczno-organizacyjnych pułkownik Janusz Łada, który wielokrotnie przekraczał swoje uprawnienia aby umożliwić Fundacji Pro Civili malwersacje finansowe na Wojskowej Akademii Technicznej. Podpisał m.in. zgodę na założenie rachunku w IV oddziale PKO BP w Warszawie, mimo, że takiej zgody mógł udzielić tylko komendant WAT. Płk Janusz Łada udzielił też pełnomocnictw do korzystania z konta osobom związanym z Fundacją Pro Civili.

« Powrót do Leksykonu