Fic Andrzej

Andrzej Fic – ur. w 1957 roku – działacz opozycji antykomunistycznej, pracownik Zakładów Urządzeń Chłodniczych i Klimatyzacyjnych Klimor w Gdyni. Andrzej Fic współorganizował w 1980 roku strajk w swoim zakładzie. Od 1980 roku w „Solidarności”, gdzie był członkiem Komitetu Założycielskiego. Uruchomił także dwa lata później jednoosobową drukarnię wałkową w podziemnym „Zębie”, wydawał ów biuletyn i go kolportował. Drukował także od 1982 roku pismo „Nasz Czas”, założył Oficynę Wydawniczą „Kształt” – drukował w latach 1985-89 podziemną prasę, książki oraz ulotki.

« Powrót do Leksykonu