Barański Władysław

Władysław Barański – ur. 16 października 1898 roku w Krościenku nad Dunajcem i zm. 18 stycznia 1944 roku w Warszawiedziałacz społeczny, polityk, leśnik i poseł V kadencji Sejmu (od 1938 roku do wybuchu II wojny światowej). Po zdaniu matury w 1916 roku odbywał służbę wojskową w armii austriackiej (walczył na froncie włoskim), także walczył w Powstaniu wielkopolskim. Barański słuzył także w Wojsku Polskim podczas wojny polsko-bolszewickiej, gdzie został ranny.

Po odbyciu służby wojskowej studiował leśnictwo na SGGW, w roku 1923 uzyskał tytuł inżyniera leśnika. Od 1924 roku pracował jako radca ministerialny w dobrach państwowych i zastępca naczelnika wydziału. Następnie był w Wilnie dyrektorem Izby Przemysłowo-Handlowej. W latach 1931-1933 był redaktorem „Bulletin Forestier Polonais”. Barański szefował także Obozu Zjednoczenia Narodowego w Wilnie i z jego ramienia uzyskał mandat posła. Po wybuchu II wojny światowej przeniósł się do Warszawy, gdzie działał w pracach Delegatury Rządu na Kraj.

« Powrót do Leksykonu