Rybicki Andrzej

Andrzej Rybicki – elektronik, biznesmen międzynarodowy pochodzenia polskiego. Członek rady nadzorczej TVN. Założyciel i jeden największych współwłaścicieli międzynarodowej firmy ADB. Obecnie obywatel USA. Według dokumentów komunistycznej bezpieki, został on w 1975 roku zarejestrowany przez kontrwywiad jako TW „Rafał”. Sprawę tę zakończono dopiero w 1991 roku, gdy uzyskał on obywatelstwo amerykańskie. Realizował zadania kontrwywiadowcze rozpracowania środowisk emigracji zarobkowej. W 1977 roku wyjechał do Finlandii, gdzie pracował w Nokia Electronics.

W 1977 roku, w związku z perspektywą jego dłuższego pobytu za granicą i jego możliwościami wywiadowczymi z zakresu zaawansowanej elektroniki został on przejęty przez wywiad PRL. Został kontaktem operacyjnym o pseudonimie „Rafat”. SB wysoko oceniała współpracę z Rybickim i postanowiła przerzucić go do USA, do jednego z czołowych ośrodków amerykańskiego przemysłu elektronicznego. Przekazywał również szereg informacji o charakterze polityczno-kontrwywiadowczym.

« Powrót do Leksykonu