Turski Andrzej

Andrzej Turski – polski dziennikarz radiowy i telewizyjny. Jak wynika z dokumentów zachowanych w IPN rodzice Andrzeja Turskiego byli pracownikami Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. On sam był zarejestrowany w Biurze „C” MSW w charakterze kontaktu operacyjnego. W dokumentach IPN jest też zapisane, że Andrzej Turski „rozumie potrzebę istnienia SB, chętnie udziela interesujących nas informacji”. Był aktywnym członkiem PZPR, zaufanym człowiekiem Radiokomitetu.

Swoją karierę dziennikarską zaczął w Redakcji Młodzieżowej Polskiego Radia, od 1980 – 1982 roku był jej redaktorem naczelnym. W 1982 roku po wybuchu stanu wojennego i wstrzymaniu emisji Programu III Polskiego Radia, Andrzej Turski jako zaufany człowiek władzy wojskowej otrzymał zadanie skomplementowania odpowiedniego zespołu „Trójki”, który pozwoli na ponowną emisję programu. Od 1983 roku był dyrektoremredaktorem naczelnym Programu I Polskiego Radia. W sierpniu 1987 przeszedł do pracy w Telewizji Polskiej na stanowisko dyrektora i redaktora naczelnego TVP1.

Prowadził znane telewizyjne programy: „7 dni świat”, był współprowadzącym „Panoramy”.

« Powrót do Leksykonu