Bieniek Mieczysław

Mieczysław Bieniek – generał Wojska Polskiego w stanie spoczynku. Był między innymi Doradcą Ministra Obrony Narodowej Polski, Polskim Przedstawicielem Wojskowym przy Komitetach Wojskowych NATO i UE oraz zastępcą dowódcy strategicznego NATO. W Siłach Zbrojnych RP służył 45 lat.

« Powrót do Leksykonu