Pustowójtówna Henryka Anna

Anna Henryka PustowójtównaAnna Henryka Pustowójtówna – ur. 26 lipca 1838 r. w Wierzchowiskach koło Lublina, zm. 2 maja 1881 r. w Paryżu, uczestniczka Powstania styczniowego, sanitariuszka podczas wojny francusko-pruskiej i Komuny Paryskiej. Była córką polskiej szlachcianki Marianny z Kossakowskich, herbu Ślepowron i rosyjskiego oficera Trofima Pawłowicza Pustowojtowa. Uważała się za Polkę, a jej wychowaniem zajmowała się patriotycznie nastawiona babka Brygida Kossakowska. Anna Pustowójtówna w 1861 roku została skazana za organizację i udział w manifestacjach patriotycznych. Karę miała odbyć w klasztorze prawosławnym w głębi Rosji, ale dzięki pomocy babki uciekła do Rumunii, gdzie wstąpiła do organizujących się oddziałów polskich.

W Powstaniu styczniowym wzięła udział początkowo w oddziale Mariana Langiewicza, który mianował ją adiutantem Dionizego Czachowskiego. Działała w męskim przebraniu używając pseudonimu Michał Smok. Brała udział w kilku bitwach. Została adiutantem samego Mariana Langiewicza, z którym została aresztowana. Po zwolnieniu i upadku Powstania udała się na emigrację do Francji.

« Powrót do Leksykonu