Jasiński Antoni

Antoni Jasiński (ur. 2 grudnia 1927 w Wilnie, zm. 27 listopada 2006 w Warszawie) – generał broni Wojska Polskiego, doktor nauk wojskowych, I zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (1981–1984), wiceminister obrony narodowej (1984–1990), zastępca naczelnego dowódcy Zjednoczonych Sił Zbrojnych państw-stron Układu Warszawskiego (1984–1990), poseł na Sejm PRL IX kadencji (1985–1989).

Członek PPR od 1947, a następnie od 1948 członek PZPR. W okresie 1949–1952 ukończył z wyróżnieniem Akademię Sztabu Generalnego WP w Rembertowie. W 1957 uzyskał stopień doktora nauk wojskowych. W latach 1985–1989 poseł na Sejm PRL IX kadencji. Wchodził w skład Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Awansował na generała brygady (1966), generała dywizji (1974), generała broni (1984). Został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (1988), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1973), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem 10-lecia, 30-lecia i 40-lecia Polski Ludowej oraz wieloma odznaczeniami sowieckimi i kubańskimi i NRD.

« Powrót do Leksykonu