Prawo magdeburskie

Prawo magdeburskie (prawo niemieckie) – dawne prawo miejskie Magdeburga, na którym się wzorowano przy zakładaniu niektórych miast polskich. Najbardziej rozpowszechniony w Polsce wariant prawa niemieckiego. Miasto ulokowane na tym prawie charakteryzowało się prostokątnym rynkiem oraz regularną siecią ulic przecinających się pod kątem prostym.

« Powrót do Leksykonu