Trębicki Antoni

Antoni Trębicki – przyszedł na świat w 1765 roku, był polskim prawnikiem, pisarzem i pamiętnikarzem. Brał udział w życiu ojczyzny – sprawował urząd posła na Sejm Czteroletni.

Najważniejsze utwory tego pisarza to: „Prawo polityczne narodu polskiego”, „Odpowiedzi autorowi prawdziwemu uwag Dyzmy Bończy Tomaszewskiego nad konstytucją i rewolucją dnia 3 maja”, „O rewolucji roku 1794” i „O gospodarstwie w ugorze”. Trębicki prowadził bujną korespondencję oraz wygłaszał mowy.

Trębicki zmarł w Łomnie 25 sierpnia 1834 roku.

« Powrót do Leksykonu