Osiński Ludwik

Ludwik Osiński – urodzony 24 sierpnia 1775 roku w Kocku, polski krytyk literacki, historyk literatury, teoretyk. Żył w czasach oświecenia. Uczestniczył w pracach Towarzystwa Przyjaciół Nauk, brał udział w powstaniu kościuszkowskim i powstaniu listopadowym (którego był przeciwnikiem). Pełnił funkcję dyrektora Teatru Narodowego w Warszawie.

W latach 1809-1810 Osiński współtworzył „Pamiętnik Warszawski”. Trudził się tłumaczeniami („Alzyra, czyli Amerykanie” Voltaire’a, „Otello” Szekspira). Najważniejsze dzieła tego twórcy to: „Zbiór zabawek wierszem”, „Wiersz o sztuce aktorskiej, ofiarowany aktorce zaczynającej”, „Oda na cześć Kopernika”.

Ludwik Osiński zmarł 27 listopada 1838 roku w Warszawie.

« Powrót do Leksykonu