Wodyński Antoni

Antoni Wodyński – ps. „Odyniec”. Urodzony 1 czerwca 1924 roku w Bujakach, powiat Bielsk Podlaski. Od 1942 roku w strukturach AK, w 1943 roku zbiegł z transportu przymusowych robotników do Rzeszy. W 1944 roku ukończył konspiracyjny kurs podoficerów. Był dowódcą drużyny egzekucyjnej oddziału samoobrony ppor. „Szumnego” w Obwodzie Bielsk Podlaski AK-AKO, walczył z NKWD i UB. Był też dowódcą patrolu w VI Brygadzie Wileńskiej AK. We wrześniu 1946 roku, w pociągu na stacji w Siemiatyczach skonfiskował  205 tysięcy złotych na potrzeby podziemia.

W latach 1946 – 1948 pełnił funkcję łącznika między dowódcą VI Brygady „Mlotem” a Komendą Okręgu Wileńskiego AK. Ukrył i zabezpieczył część archiwum oddziału „Młota”. Często przyjeżdżał do Wrocławia z meldunkami i pocztą „Łupaszki”, tam właśnie został postrzelony w brzuch przez ubeków i aresztowany. Mimo stanu agonalnego został poddany brutalnemu przesłuchaniu, zmarł następnego dnia. Miejsce jego pochówku jest nieznane.

« Powrót do Leksykonu