Monne Bolesław

Bolesław Monne – ps. „Konrad”. Urodzony 3 lutego 1912 roku w Mostach Wielkich k. Żółkwi. Inżynier architekt, w czasie okupacji sowieckiej pracował na Politechnice Lwowskiej i w biurze architektonicznym. Od 1942 roku należał do AK. Działał w komórce legalizacyjnej lwowskiej siatki „Nie”. Przekazywał dokumenty ewakuacyjne „spalonym” we Lwowie żołnierzom i oficerom AK.

Po wojnie osiedlił się we Wrocławiu, gdzie pracował w Dyrekcji Odbudowy miasta. Odnowił kontakty z byłymi żołnierzami Okręgu Lwów AK. W latach 1946-47 działał w komórce legalizacyjnej eksterytorialnego Okręgu Lwowskiego AK-WiN . We wrześniu 1947 roku został aresztowany przez funkcjonariuszy WUBP we Wrocławiu. Poddano go brutalnemu śledztwu, był torturowany. Przesłuchiwał go między innymi Władysław Ciastoń, późniejszy generał SB związany z morderstwem księdza Jerzego Popiełuszki. 8 IX 1947 odnaleziono go w stanie agonalnym, powieszonego w pojedynczej celi aresztu bezpieki we Wrocławiu.

« Powrót do Leksykonu