Art. 585 KSH

Art. 585 Kodeksu Spółek Handlowych – artykuł. który dawał prokuraturze możliwość ścigania z urzędu osób, które działały na szkodę spółek, w których pracowały. Dzięki błyskawicznemu usunięciu artykułu z Kodeksu Spółek Handlowych, Ryszard Krauze uniknął procesu i odpowiedzialności karnej. Usunięto go dosłownie kilka dni przed rozpoczęciem procesu Krauzego. Była to tzw. afera Ryszarda Krauzego.

« Powrót do Leksykonu