Kardas Piotr

Piotr Kardas – 18 lipca 1965 r. w Częstochowie. profesor prawa karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca Podyplomowego Studium Prawa Karnego Materialnego i Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego w Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1994-1997 był sekretarzem Komisji ds. Reformy Prawa Karnego przy ministrze sprawiedliwości. Współpracownik Komisji powołanej przez ministra sprawiedliwości Hannę Suchocką przygotowującej projekt nowelizacji Kodeksu Karnego z 1997 roku. W 2001 roku ekspert Komisji ds. nowelizacji Kodeksów Karnych kierowanej przez prof. dr hab. A. Wąska, działającej przez Prezydencie RP. Członek Naczelnej Rady Adwokackiej oraz przewodniczący Komisji legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej.

Jak podał dziennik Rzeczpospolita był obecny na przyjęciu noworocznym w 2010 roku, na którym przedstawiono ówczesnemu ministrowi sprawiedliwości Krzysztofowi Kwiatkowskiemu, projekt kompleksowej nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych. Dziennik Rzeczpospolita podał, że to właśnie prof. Piotr Kardas, doprecyzował, że nowelizacja ta dotyczy tylko artykułu 585 KSH. Był to artykuł, który pozwolił uniknąć odpowiedzialności karnej Ryszardowi Krauzemu. Sprawa ta określana jest jako afera Ryszarda Krauzego.

« Powrót do Leksykonu