Artefakt

Artefakt (łac. arte – sztuka/techika, factum – czynienie) – przedmiot, który jest wytworem myśli technologicznej człowieka i przez niego skonstruowanym jednocześnie naturalnie nie istniejącym w przyrodzie. Poszukiwanie artefaktów jest jednym z głównych celów, w jakich archeolodzy podejmują wykopaliska.

« Powrót do Leksykonu