Augustów

Augustów – miasto i gmina miejska w województwie podlaskim. Do końca XIII wieku tereny dzisiejszego Augustowa należały do ziem zamieszkiwanych przez plemię Jaćwignów, pokonanych ostatecznie w 1283 roku przez zakon krzyżacki. Według legendy Augustów zawdzięcza swoje powstanie pierwszej schadzce Zygmunta II Augusta i Barbary Radziwiłłówny, dla upamiętnienia której król założył w jej miejscu miasto. Podczas potopu szwedzkiego miasto spalili zbuntowani Tatarzy z wojsk Jana Kazimierza, którzy byli niezadowoleni z podziału łupów. Podczas III rozbioru Polski został przyłączony do zaboru Pruskiego. W roku 1825 roku pod kierunkiem Ignacego Prądzyńskiego rozpoczęto budowę Kanału Augustowskiego.

Zniszczenia przyniosły miastu I i II wojna światowa. W końcu września 1939 roku okupacyjne władze sowieckie zniszczyły pomnik Piłsudskiego, a na jego miejsce postawiły obelisk ku czci Stalina, zbudowały też w mieście pomnik Lenina. W lipcu 1945 roku Armia Czerwona, NKWD, wspólnie z UB przeprowadziły tzw. obławę augustowską w celu wyłapania żołnierzy podziemia niepodległościowego.

« Powrót do Leksykonu