Tatarzy

Tatarzy – grupa ludów tureckich z Europy wschodniej oraz północnej Azji. Wywodzą się z terenów północno-zachodniej Mongolii i rejonu Bajkału. Weszli w skład imperium Czyngis-chana i jako element wieloetnicznej armii mongolskiej brali udział w wyprawach na Europę, przez co słowo „Tatarzy” stało się na Zachodzie synonimem Mongołów. W XIV wieku przyjęli sunnicką wersję islamu. Tatarzy rozsiani są po ogromnych obszarach, głównie byłego ZSRS. Dzielą się na kilka grup będących często osobnymi narodami. Dużą grupą są Tatarzy Krymscy, z którymi walczyli Polacy w XVI–XVII wieku. Społeczności tatarskie można obecnie spotkać w Polsce, na Litwie i Białorusi. Tatarzy w Polsce najliczniej zamieszkują Podlasie, w tym Białystok. W Bohonikach i Kruszynianach oraz w Gdańsku znajdują się ich meczety.

« Powrót do Leksykonu