Augustyn Świder

Augustyn Świder – pseud. A. Ś., Kuba z Jagód, Robotnik, Sfinks – ur. 16 sierpnia 1886 roku w Lipinach, zm. 2 lutego 1923 roku w Katowicach − polski hutnik, poeta, publicysta, powstaniec oraz działacz społeczny.

W 1901 roku był współzałożycielem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Lipinach. W 1910 roku zauważony przez Wojciecha Korfantego otrzymał stanowisko redaktora w „Polaku”. W czasie I wojny światowej walczył w wojsku niemieckim. Brał udział w trzech Powstaniach śląskich i w akcji plebiscytowej.

W 1919 roku był komendantem Polskiej Organizacji Wojskowej na Górnym Śląsku na miasto i powiat Bytom, a od czerwca tego roku pełnił funkcję sekretarza Głównego Komitetu Opieki nad Uchodźcami w Sosnowcu organizacji zajmującej się polską ludnością wysiedloną z niemieckiej części Śląska. Był często represjonowany za swoje poglądy i działania. Za polską działalność wydawniczą oraz nawoływanie w niej do głosowania na Polskę w okresie plebiscytu został aresztowany przez władze niemieckie. 3 maja 1921 roku wkroczył na czele oddziału powstańczego do Lipin, który rozbroił niemieckich żandarmów, internował niemieckich urzędników oraz obsadził urząd polskimi funkcjonariuszami.

« Powrót do Leksykonu