Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem

Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem Józefa Piłsudskiego (BBWR) – polska organizacja polityczna okresu międzywojennego.

Została utworzona w roku 1927 przez Walerego Sławka. Organizacja zrzeszała mniejsze partie i grupy mniejszości narodowych. Dołączyło do nich również kilku posłów z Polskiej Partii Socjalistycznej i PSL Piast. Głównym spoiwem łączącym członków tego ugrupowania była postać Józefa Piłsudskiego. Była to organizacja, która miała za zadanie umocnienie już posiadającej władzy. Po śmierci Piłsudskiego, w 1935 roku organizacja została rozwiązana, a jej następcą miał być Obóz Zjednoczenia Narodowego.

« Powrót do Leksykonu