Biuro Informacji i Propagandy Armii Krajowej

Biuro Informacji i Propagandy AK (BIP) – konspiracyjny oddział ZWZ, a następnie AK, utworzony w 1940 roku w okupowanej przez Niemców Polsce. Do zadań BIP-u należało informowanie polskiego społeczeństwa o działaniach polskiego rządu w Londynie, dokumentowanie działań okupanta niemieckiego, walka psychologiczna z propagandą hitlerowską, podbudowywanie solidarności w walce o niepodległość narodu polskiego, zbieranie informacji, raportów, rozkazów.

« Powrót do Leksykonu