Rawicz

Rawicz – miasto w woj. wielkopolskim. Miasto założone w 1638 roku przez Adama Olbrachta Przyjemskiego na terenie jego wsi Sierakowo, zasiedlone przez protestanckich emigrantów ze Śląska i z Czech. W wyniku drugiego rozbioru Polski w 1793 roku ziemia rawicka stała się częścią Prus. Wielu polskich rawiczan wzięło udział w powstaniu wielkopolskim. Ostatecznie powiat rawicki znalazł się w obrębie państwa polskiego po prawie roku od zakończenia powstania 17 stycznia 1920 roku. Po II wojnie światowej umiejscowiono w Rawiczu ciężkie komunistyczne więzienie dla więźniów politycznych. Szacuje się, że od 1945 do 1956 roku kiedy przebywali w nim więźniowie polityczni śmierć w nim poniosło 200 – 210 więźniów.

« Powrót do Leksykonu