Kott Bogusław

Bogusław Kott – ur. 16 września 1947 r. w Wielbarku, polski ekonomista. Pod koniec lat 80. uczestniczył wraz z Mieczysławem Rakowskim i Aleksandrem Kwaśniewskim w zakładaniu Fundacji Rozwoju Żeglarstwa. W czerwcu 1989 roku, kilka dni po wygranych przez opozycję wyborach do Sejmu i Senatu, zainicjował założenie pierwszego w Polsce banku komercyjnego, czyli Banku Inicjatyw Gospodarczych.

W jego powstaniu uczestniczyli przedstawiciele elity gospodarczej PRL, m. in. Andrzej Olechowski i Dariusz Przywieczerski oraz przedsiębiorstwa państwowe: Universal SA, PZU, Warta, Polska Poczta, Telegraf i Telefon, Fundacja Rozwoju Żeglarstwa, a także FOZZ i Transakcja spółka z o.o., w której udziały miał Komitet Centralny PZPR, związana z Leszkiem Millerem i Jerzym Szmajdzińskim. Bogusław Kott został pierwszym prezesem BIG. Doprowadził do jego połączenia z Bankiem Gdańskim, w wyniku czego powstał BIG Bank Gdański.

Podejmował próby wzmocnienia roli banku na polskim rynku, m.in. przez utworzenie konsorcjum z holenderską spółką Eureko, które miało służyć zdobyciu udziałów w PZU. Na początku 2000 roku doszło do próby wrogiego przejęcia BIG Banku Gdańskiego przez niemiecki Deutsche Bank, działający w porozumieniu z kierującymi PZU Władysławem Jamrożym i Grzegorzem Wieczerzakiem. Bogusław Kott miał zostać odwołany z funkcji prezesa, jednak uratował swoją pozycję i bank przed przejęciem, wykorzystując swoje wpływy polityczne, związane z SLD, a zwłaszcza z Markiem Belką.

« Powrót do Leksykonu