Bank Inicjatyw Gospodarczych

Bank Inicjatyw Gospodarczych (BIG) – powstał z inicjatywy władz PRL w ramach procesu uwłaszczenia nomenklatury. Był to pierwszy w powojennej Polsce bank komercyjny. Założony został przez podmioty kontrolowane przez władze komunistyczne. Były to m.in. firmy Universal SA, PZU, Warta, Polska Poczta, Telegraf i Telefon, Fundacja Rozwoju Żeglarstwa, a także FOZZ i Transakcja spółka z o.o., której właścicielem była PZPR.

Swój udział w zakładaniu Banku mieli też Andrzej Olechowski i Dariusz Przywieczerski. Jednym z pierwszych nabywców akcji BIG był Jerzy Urban. Prezesem banku był Bogusław Kott. Działał pod tą nazwą w latach 1989-1997. Rachunek w nim otworzył FOZZ, znaczne sumy lokowało w banku PZU. W 1997 roku nastąpiła fuzja BIG SA z Bankiem Gdańskim w wyniku której powstał BIG Bank Gdański przekształcony następnie w 2003 roku w Bank Millennium.

« Powrót do Leksykonu